Da Vinci Metodu 4. video

Da Vinci Metodu’ndaki largo barok müzikler hızlı öğrenmeyi sağlıyor

İyi bir öğrenme için stressiz ve konsatrasyonun yüksek olduğu zihinsel bir duruma ihtiyaç vardır. Aksi halde bir süre sonra dikkatimiz dağılacağı için öğrenme yavaşlayacak ve bir süre sonra tamamen duracaktır. Bilim adamları bu konuda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bazı özel müziklerin öğrenme potansiyelini mükemmel katkısı olduğu tespit edilmiştir. Müzikle öğrenme aynı zamanda müzik ve ritmle öğrenen beynin sağ lobunu da aktif hale getirmektedir. Müziğin öğrenme potansiyeline katkısının olduğunu ortaya koyan “telkin yöntemi” suggestopedia, Psikiyatr ve eğitimci olan Prof.Dr. Georgi Lozanov tarafından bulunmuştur. Özellikle stressiz bir öğrenme, beden ve zihin faaliyetlerinin bir ahenk içinde çalışmasını sağlamaktadır. Bu şartlarda öğrenilen bilgiler daha kalıcı olmaktadır. Lozanov yaptığı araştırmalarda çok özel bir müziğin, yine çok özel bir ritimde olması kaydıyla, insanın beden fonksiyonlarını stressiz bir ortama sokarak öğrenme ve konsantrasyonunu artırdığını keşfetmiştir. Sugestopedia teorisi ve uygulaması Unesco tarafından 1970’lerin sonlarında incelenmiş ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. Unesco’nun bu konuda bir raporu ve tavsiye mektubu da vardır. http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000300/030087eb.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000433/043398fo.pdf

Sugestopedia yönteminde müzikle birlikte yabancı dil öğrenimi uygulanmış denekler, iki saatlik bir seansta 120-150 kelimenin çoğunun okunup-yazılmasını ve gramer kurallarını da zahmetsizce öğrenmişlerdir. Gayret göstermeden hiçbir şey öğrenemeyeceklerini düşünen bu denekler, birkaç hafta içinde daha önce tek kelime bilmedikleri yabancı dili çok akıcı bir şekilde konuşmuşlardır.

Yapılan bu deneylerde özellikle kolay ve kalıcı öğrenme beyin alfa dalgası ortamındayken gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Lozanov’un test ettiği belli ritimdeki bazı klasik müzik parçalarının beyin dalgalarını 8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymaya başlamasını sağladığı gözlenmiştir. Lozanov yaptığı deneylerde her klasik müzik parçasının dinleyenleri alfa beyin dalgaları ortamına sokmadığını ve en etkili parçaların 60 vuruşlu “largo” tempolu ve 4/4 veya 3/4 ölçülü olan “barok müzik” eserlerinden oluştuğunu tesbit etmiştir. Bu teknik de farklı bir yöntemle beynin öğrenme, konsantrasyon ve hafızada tutma etkinliklerini artırmaktadır.

Bilim adamları tarafından “Largo Baroque Music” olarak tespit edilmiş olan öğrenmeyi hızlandıran ve konsatrasyonu arttıran Da Vinci Metodundaki bu özel fon müzikler, tamamen 60 vuruşlu largo hızda çalınmış özel barok müzik parçalarından oluşmaktadır. Bu özel müzikler, stressiz, hızlı öğrenme ortamı sağlayarak konsatrasyonu arttırmış ve öğrenme gücünü en mükemmel seviyeye çıkarmıştır. Da Vinci Metodu’nun kullandığı Audio Visual Mnemonic sisteme ek olarak kullanılan bu özel müzikler, hafızanın hızlı öğrenme ve kaydetme performansını maksimum seviyeye taşımıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir